Telarm


+48 661 661 011
info@telarm.com.pl

Systemy teleinformatyczne

Systemy teleinformatyczne 

Systemy teleinformatyczne to technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT – ang. Information and Communication Technologies). Oparte są na kablach teleinformatycznych, światłowodowych czy też systemach i urządzeniach bezprzewodowych. Sieci i instalacje strukturalne, telekomunikacyjne, światłowodowe i komputerowe. Obecnie systemy teleinformatyczne bazują na działaniu i rejestrze cyfrowym, które to minimalizują zakłócenia szumów i są szerokopasmowe o zwiększonej jakości. Co więcej, polepszają szybkość transmisji informacji i danych.Sieci teleinformatyczne to także sieci łączności bezprzewodowej i mobilnej, takie jak popularne bezprzewodowe sieci (LAN) oraz satelitarne (GPS, GSM).

Struktury sieci teleinformatycznej:

  • system strukturalny i światłowodowy (LAN, MAN, WAN),
  • system telewizji dozorowej (CCTV),
  • system dźwiękowego systemu ostrzegania (DSO),
  • system kontroli dostępu (KD),
  • system sygnalizacji napadu i włamania (SSWiN).

Mamy wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, wdrażania i eksploatowania nowoczesnych systemów teleinformatycznych. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

System strukturalny i światłowodowy

Systemy strukturalne stanowią pasywną infrastrukturę teleinformatyczną, która umożliwia przesył informacji w obrębie obiektu budowlanego oraz poza nim. Systemy strukturalne wyróżnia się na sieci lokalne (LAN), sieci miejskie (MAN) oraz sieci rozległe (WAN).

Systemy strukturalne w obrębie technologii LAN oparte są przede wszystkim na rozwiązaniach przewodowych (skrętce miedzianej i aluminiowej lub światłowodach) lub na bezprzewodowej komunikacji radiowej. Sieci te działają głównie na technice Ethernet, z kolei sieci bezprzewodowe na technologii Wi-Fi. Sieci LAN są zgodne ze standardami IEEE 802.11 oraz podłączane są do Internetu poprzez wspólne łącze ADSL lub modem kablowy. Co więcej, mogą być one zbudowane w oparciu o różne topologie, takie jak siatka, pierścień, magistrala czy – najczęściej stosowana – gwiazda.

Sieci MAN swoim zasięgiem obejmują kompleksy budynków, a także całe aglomeracje. Obecnie tego typu sieci realizowane są wyłącznie za pomocą połączeń światłowodowych, które umożliwiają łączność z pomniejszymi sieciami LAN. Sieci MAN korzystają z technologii: ATM, FDDI, SMDS czy Gigabit Ethernet.

Rozległe sieci WAN obejmują swoim zasięgiem znaczny obszar geograficzny – terytorium kraju, a nawet kontynentu. WAN łączy sieci MAN oraz mniejsze sieci rozległe. Wśród protokołów stosowanych w sieciach WAN należy wyróżnić: ATM, PtPP, FR oraz X.25.

System telewizji dozorowej

Systemy CCTV (ang. Closed-Circuit Television) umożliwiają bieżący dozór wizyjny danego budynku lub obszaru, a także archiwizację nagrań. System składa się z urządzeń rejestrujących, nośników zapisu, a także urządzeń wyświetlających przechwytywany obraz. Poszczególne elementy systemów CCTV połączone są przewodami wizyjnymi, transmisyjnymi i przewodami sygnałowymi. Obecnie jednak coraz częściej komponenty systemów CCTV łączą się w sposób bezprzewodowy.

Monitoring wizyjny obecnie realizowany jest za pośrednictwem dwóch systemów – systemu IP lub systemu AHD. Pierwszy z nich to całkowicie cyfrowy system monitoringu, który umożliwia uzyskanie bardzo dobrej jakości obrazu, a komunikacja między urządzeniami rejestrującymi i obserwującymi odbywa się za pośrednictwem sieci IP opartej na protokole TCP/IP.

System AHD to nowoczesna technologia analogowa, która również umożliwia uzyskanie dobrej jakości obrazu. Sygnał odbierany przez kamery przetwarzany jest przez przetworniki cyfrowe, co pozwala na przesył oraz odbiór sygnału cyfrowego przez rejestrator.

System dźwiękowego systemu ostrzegania

Systemy dźwiękowego ostrzegania (DSO) to podsystemy, które wspierają systemy ochrony przeciwpożarowej w obiektach budowlanych. Systemy DSO przekazują informację dźwiękową o zaistniałym zagrożeniu przeciwpożarowym w obrębie budynku, tym samym efektywnie informując osoby w nim przebywające o zagrożeniu.

Systemy dźwiękowego ostrzegania umożliwiają dystrybucję automatycznych komunikatów alarmowych do konkretnych stref budynku, a także zapewniają synchronizację z systemami ppoż. Systemy DSO mogą być również stosowane do rozwiązań komercyjnych – m.in. do transmisji reklam czy nadawania muzyki w tle.

System kontroli dostępu

Dzięki implementacji systemu kontroli dostępu (KD) możliwe jest efektywne i skuteczne nadawanie dostępów do poszczególnych pomieszczeń i stref w obrębie obiektu budowlanego lub zespołu budynków. System ten sprawdza się do zarządzania przepływem pracowników lub interesantów, a jego działanie sprowadza się do sterowania zamkami elektromagnetycznymi w drzwiach i zaporach za pomocą uprzednio zakodowanych kart zbliżeniowych. Systemy KD mogą również być wykorzystywane do tworzenia rejestru czasów dostępu czy czasu pracy pracowników.

System sygnalizacji napadu i włamania

Systemy sygnalizacji napadu i włamania (SSWIN) są powszechnie wykorzystywane w obiektach komercyjnych. Dzięki nim możliwe jest zabezpieczanie obiektu lub obszaru przed wtargnięciem niepowołanych osób trzecich. Funkcje alarmowe mogą pełnić funkcje sterownicze – np. zamykać drzwi lub okna, powiadamiać odpowiednie służby czy reagować zgodnie z innym uprzednio zaprogramowanym scenariuszem działania. SSWIN realizowane są w technologii przewodowej, jak i bezprzewodowej, a nowoczesne systemy zapewniają dodatkowo możliwość nadzoru i sterowania systemem z poziomu urządzeń mobilnych.

Do najbardziej zewnętrznych elementów systemu zalicza się czujki (podczerwieni, mikrofalowe, kontaktrony, czujki stłuczeniowe i wibracyjne, dualne, PIR czy napadowe), których zadaniem jest wykrycie niepożądanej akcji. Aktywowana czujka przesyła sygnał do modułów sterujących, które sterują systemami wykonawczymi w zaprogramowany sposób.