Telarm


+48 661 661 011
info@telarm.com.pl

Systemy alarmowe

Alarmy, kamery, monitoring w dużych obiektach przemysłowych, użyteczności publicznej i administracyjno-biurowych

Duże obiekty wymagają odpowiedniej, precyzyjnie dopasowanej do specyfiki budynku lub zespołu budynków kompleksowej ochrony. W skład systemów zabezpieczeń obiektów przemysłowych, użyteczności publicznej i administracyjno biurowych wchodzą systemy alarmowe zapewniające pełne bezpieczeństwo firmy. Nowoczesne instalacje alarmowe wykrywają, alarmują i zapobiegają skutkom rozprzestrzeniania się pożarów, zabezpieczają mienie, identyfikują złodziei, a także są w stanie wykrywać kradzieże oraz nadużycia pracownicze. Obecnie zaawansowane systemy alarmowe stają się coraz popularniejsze w takich miastach jak: Bydgoszcz, Toruń, Gdańsk, Gdynia czy Poznań.

Wraz z rozwojem technologicznym systemów bezpieczeństwa przedsiębiorstwa zyskują skuteczne narzędzie do kompleksowej i wielopoziomowej kontroli firmowego otoczenia. Obecnie coraz większą popularnością cieszą się instalacje alarmowe zarządzane za pomocą sieci lokalnej lub z wykorzystaniem urządzeń bezprzewodowych tworzących alarm bezprzewodowy, co zapewnia znaczną oszczędność środków i czasu podczas ich montażu i konfiguracji.

Ze względu na malejące ceny i rosnącą dostępność do zaawansowanych systemów alarmowych, firmy coraz chętniej decydują się na ich wdrażanie we własnych obiektach.

Klasyfikacja instalacji alarmowych

Niezależnie od rodzaju alarmów, nadrzędnym celem systemów alarmowych jest monitoring oraz sygnalizowanie niebezpieczeństw związanych z nieprawidłowymi warunkami panującymi na obszarze obiektu.

Instalacje alarmowe można skategoryzować wedle kilku kryteriów. Najważniejszym z nich jest podział instalacji alarmowych wedle wykrywanych zagrożeń. Wedle tego kryterium alarmy dzielimy na:

 • System Telewizji Użytkowej (CCTV);
 • Systemy Sygnalizacyjny Włamania i Napadu (SSWiN);
 • System Sygnalizacji Pożaru (SSP);
 • System Ochrony Peryferyjnej (detekcyjne, sygnalizacyjne i komunikacyjne).

Dodatkowo system SSWiN klasyfikuje się wedle bezpieczeństwa stref na:

 • I strefę (ochrona peryferyjna) – zapewnia zewnętrzną ochronę wzdłuż ogrodzenia obiektu;
 • II strefę (ochrona zewnętrzna) – zapewnia zewnętrzną ochronę w otoczeniu obiektu, realizowana jest za pomocą: okien antywłamaniowych, krat, murów lub innych barier i przeszkód;
 • III strefę (ochrona wewnętrzna) – zapewnia wewnętrzną ochronę obiektu, zabezpieczając wszelkie otwory drzwiowe i okienne.

Podziałowi podlegają także systemy alarmowe na podstawie stopnia zabezpieczania obiektu przed intruzem:

 • Klasa I (małe ryzyko) – intruz nie wykryje systemu alarmowego;
 • Klasa II (małe – średnie ryzyko) – intruz będzie dysponował podstawowymi urządzeniami i przyrządami służącymi naruszeniu mienia;
 • Klasa III (średnie – wysokie ryzyko) – intruz dobrze zna zabezpieczenia alarmowe oraz posiada zaawansowane urządzenia – również elektroniczne – które mogą naruszyć bezpieczeństwo obiektu;
 • Klasa IV (wysokie ryzyko) – intruz doskonale zna system alarmowy i jest bardzo dokładnie przygotowany do napadu.

Ostatnim ważnym podziałem jest skategoryzowanie elementów zabezpieczających w systemach alarmowych wedle ich skuteczności:

 • Klasa A (popularna) – urządzenia muszą cechować się odpornością elektromagnetyczną;
 • Klasa B (standardowa) – urządzenia muszą cechować się odpornością elektromagnetyczną, ochroną antysabotażową i nie mogą być zneutralizowane z pomocą prostych metod;
 • Klasa C (profesjonalna) – czujniki alarmowe i urządzenia muszą być odporne na zakłócenia i elastycznie dopasowywać się do zmiennych warunków, a  także być wyposażone w układy kontrolujące sprawność systemu. Poza tym zapewniają ochronę z poniższych klas;
 • Klasa S (specjalna) – czujniki i urządzenia poza wyżej wymienionymi zabezpieczeniami i elementami wyposażane są dodatkowo w układy samokontroli poprawności systemu i nie mogą być zneutralizowane złożonymi metodami oraz specjalistycznymi urządzeniami.

Systemy alarmowe SAWiN i CCTV: Bydgoszcz, Toruń, Poznań – zasada działania, omówienie elementów systemów

Systemy zabezpieczeń włamania i napadu oraz systemy telewizji dozorowej CCTV działają w sposób zbliżony technologicznie. Poniżej omawiamy ich budowę, elementy składowe oraz zasadę działania w dużych obiektach.

Elementy składowe systemów SAWiN (Systemy Alarmowe Włamania i Napadu):

 • Centrala alarmowa – jest to najważniejszy element systemu, który steruje całym systemem bezpieczeństwa. Zasilania jest z niezależnego akumulatorowego źródła oraz z sieci;
 • Impulsator kodowy – element sterujący, który umożliwia komunikowanie się użytkownika z centralą. W błędnej nomenklaturze impulsator kodowy nazywany jest również szyfratorem;
 • Czujnik alarmowy oraz detektory i sygnalizatory – wykrywają i sygnalizują akustycznie lub akustyczno-optycznie zagrożenie;
 • Moduł GSM – urządzenie przekazujące komunikat o stanie systemu alarmowego poprzez sieć komórkową, dbając o bezpieczeństwo firmy;
 • Blokady utrudniające ucieczkę lub dostęp.

Czujki i czujniki wykorzystywane w instalacjach SAWiN

Żaden sygnalizator alarmowy nie mógłby działać bez odpowiednio zaimplementowanych w systemie modułów wejścia/wyjścia, jakim są czujniki detekcji. Czujnik alarmowy ma za zadanie wykryć sprecyzowane zagrożenie oraz podać impuls poprzez tor niskoprądowy do centrali alarmowej, która rozpocznie sterowanie systemem bezpieczeństwa wedle obranego uprzednio scenariusza.

Wśród najpopularniejszych czujników wykorzystywanych w instalacjach SAWiN (Systemy Alarmowe Włamania i Napadu) wyróżnia się:

 1. czujki pasywne podczerwieni;
 2. czujki mikrofalowe ruchu;
 3. czujki stłuczenia szyby;
 4. czujki magnetyczne stykowe;
 5. czujki dualne (zespolone).

 

1.     Czujki pasywne podczerwieni

Czujki te działają poprzez wykrywanie zmian promieniowania cieplnego w zakresie fal dalekiej podczerwieni dzięki czujnikowi piroelektrycznemu. Czujki alarmowe pasywne podczerwieni mogą być wyposażone w soczewkę Fresnela lub w tradycyjne soczewki o wybranej ogniskowej. Zwykle w czujkach pasywnych podczerwieni montowane są piroelektryczne różnicowe, które zapewniają wysoką precyzję detekcji ruchu człowieka.

2.     Czujniki stłuczenia szyb

Czujniki tłuczenia szyb dzieli się na detektory pasywne i aktywne. Czujniki alarmowe pasywne działają na zasadzie wykrywania drgań mechanicznych szyby podczas uderzenia w nią przedmiotu. Czujniki te dzieli się dodatkowo na czujki wykrywające uderzenie ze stłuczeniem, które pobudza hałas o częstotliwości od 6 kHz do 30 kHz i na czujki wykrywające wysoką częstotliwość hałasu powyżej 100 kHz. Czujniki aktywne reagują wyłącznie podczas stłuczenia szyby.

3.     Czujniki magnetyczne stykowe

Od tego rodzaju czujników alarmowych nierzadko zależy bezpieczeństwo firmy. Budowa czujników magnetycznych opiera się na kontraktonie i magnesie. Jeśli magnez oddali się od kontraktonu, wówczas nastąpi zwarcie lub rozwarcie styku, co pobudzi czujnik alarmowy, który prześle sygnał do centrali alarmowej, która z kolei podniesie alarm poprzez sygnalizator alarmowy. Czujnik magnetyczne stykowe montowane są w drzwiach i oknach i chronią przedsiębiorstwa przed niepowołanymi gośćmi.

4.     Czujki mikrofalowe ruchu

Tego rodzaju detektory dokonują detekcji na zasadzie fal EM i efekcie Dopplera, co pozwala na precyzyjne wykrywanie poruszających się obiektów w obszarze zadziałania czujki. Czujka mikrofalowa ruchu działa poprzez wysłanie fali elektromagnetycznej o określonej częstotliwości, która następnie odbija się od obiektu i powraca do odbiornika zamontowanego w czujce. Napotkanie przez czujkę ruchu w pomieszczeniu spowoduje zmianę częstotliwości fali wypuszczonej i odebranej, co skutkować będzie zadziałaniem czujki alarmowej w instalacji alarmowej. Montaż alarmu powinien uwzględniać kilka zasad instalacji czujek mikrofalowych. Przede wszystkim muszą być one umieszczone w dużej odległości od drzwi i okien i nie powinny być instalowane w pobliżu metalowych przedmiotów i instalacji elektrycznych, które mogą wygenerować interferencję fal.

5.     Czujki dualne (zespolone)

Ten rodzaj czujek montowanych w instalacjach alarmowych składa się z dwóch detektorów – zwykle w parach: czujka zbicia szyby i czujka pasywnej podczerwieni, czujka mikrofalowa i czujka pasywnej podczerwieni, albo czujka ciśnienia i czujka pasywna podczerwieni. Niejeden dostawca systemów ochrony z miast: Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Gdynia, Gdańsk i Poznań oferuje także czujki dualne oparte na dwóch takich samych rodzajach detektorów. Niemniej jednak najpopularniejszą parą jest czujka mikrofalowa MW i pasywnej podczerwieni PIR. Alarm zostanie podniesiony przez sygnalizator alarmowy w sytuacji, gdy obydwie czujki wykryją ruch w czasie do 10 sekund. Jeżeli obydwa detektory nie zostaną pobudzone w tym czasie, przejdą w stan czuwania.

Elementy wchodzące w skład systemów monitoringu CCTV

Instalacja alarmowa i systemy zabezpieczeń oparte na monitoringu i kamerach CCTV (ang. Closed Circuit Television) to systemy służące do przekazywania obrazu i opcjonalnie dźwięku, które pozwalają na wizualny dozór chronionego obiektu. Instalacje alarmowe oparte na monitoringu CCTV to jedne z popularniejszych systemów zabezpieczeń instalowanych na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i innych regionów Polski.

Monitoring za pomocą systemów telewizji użytkowej (CCTV) możliwy jest dzięki:

1.     Kamerom

Kamery CCTV to podstawowy komponent niezbędny do rejestrowania obrazu wideo. Podczas doboru kamer do systemów telewizji użytkowej najważniejszymi parametrami są ich rozdzielczość, czułość i interfejs oraz obsługiwany protokół kamery. Wyróżniamy kamery analogowe, cyfrowe i IP, które mogą transmitować obraz po kablu lub bezprzewodowo za pomocą lokalnej sieci Wi-Fi oraz radiowo.

2.     Monitorom

Monitoring może być realizowany tylko i wyłącznie za pomocą zainstalowanych odpowiednio monitorów, do których przekazywany jest obraz z kamer. Montaż monitoringu musi uwzględniać rozdzielczość kamer. Aby przetwarzanie sygnału pochodzącego z rejestratorów wideo było możliwe, instalacja CCTV musi być wyposażona w: przełączniki wizji, dzielniki ekranu oraz multipleksery.

3.     Obiektywom

Obiektywy w systemach zabezpieczeń opartych na telewizji CCTV umożliwiają dopasowanie przesłony, ogniskowej i jasności obrazu odbieranego przez kamery, a w konsekwencji na poprawę widoczności obrazu transmitowanego do monitorów.

4.     Rejestratorom obrazu

Rejestratory obrazu służą do zapisywania wideo przechwyconego przez kamery w celu jego późniejszego odtworzenia. Rejestratorami obrazu mogą być magnetowidy, karty VCR, czy rejestratory cyfrowe.

Szukasz sprawdzonego dostawcy systemów ochrony? Postaw na Telarm

Dostarczamy Państwu w pełni profesjonalne usługi montażu monitoringu, systemów alarmowych i systemów zabezpieczeń, które kompleksowo zapewnią bezpieczeństwo Państwa firmy, niezależnie od chronionej powierzchni. Specjalizujemy się w projektowaniu i wykonawstwie systemów bezpieczeństwa i instalacji alarmowych w dużych obiektach, takich jak: magazyny, hale, fabryki, zakłady produkcyjne, biurowce oraz obiekty użyteczności publicznej.

Działamy na terenie Bydgoszczy, Torunia, Włocławka, Grudziądza, Poznania, jednak na Państwa życzenie jesteśmy w stanie zrealizować nasze usługi poza granicami województwa kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i wielkopolskiego. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz do kontaktu z naszymi specjalistami. Kompleksowo odpowiemy na Państwa pytania, rozwiejemy wszelkie wątpliwości techniczne oraz zaproponujemy najlepsze rozwiązania dla Państwa przedsiębiorstwa.