Telarm


+48 661 661 011
info@telarm.com.pl

Klapy Dymowe

Klapy dymowe i ścianki przeciwpożarowe – Bydgoszcz, Toruń i woj. kujawsko-pomorskie, pomorskie i wielkopolskie

Najważniejszym wymaganiem stawianym obiektom budowlanym przez ustawę Prawo budowlane, jest zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa przeciwpożarowego użytkownikom budynku. Możliwe jest to m.in. dzięki zastosowaniu odpowiednich wydzieleń przeciwpożarowych (drzwi i ścianek przeciwpożarowych), a także klap dymowych.

Firma Telarm od ponad 20 lat oferuje Państwu kompleksową ofertę przegród ppoż., klap przeciwpożarowych, świetlików dachowych oraz systemów doświetlania. Projektujemy i wdrażamy systemy przeciwpożarowe SAP, automatykę budynkową i SSWiN na terenie: Bydgoszczy, Torunia, Chojnic, Grudziądza, Włocławska, Gdyni, Gdańska i Poznania. Zachęcamy do sprawdzenia naszej oferty.

Czym są wydzielenia przeciwpożarowe?

Zgodnie z § 232 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wydzielenie przeciwpożarowe oddziela między sobą strefy pożarowe w obiekcie budowlanym. Zgodnie z § 227 ww. ustawy, strefy pożarowe powinny dysponować określoną powierzchnią uzależnioną od: kategorii zagrożenia ludzi (od ZL I do ZL V), ilości kondygnacji oraz wysokości obiektu budowlanego, a także gęstość obciążenia ogniowego Q wyrażana w MJ/m2.

Wydzielenia przeciwpożarowe tworzą przejścia przeciwpożarowe, zapewniając w obiekcie odpowiednią odporność ogniową, dymową i cieplną pomiędzy strefami przeciwpożarowymi. Stosuje się je głównie do: ograniczenia rozprzestrzeniania się pożaru w obiekcie, ułatwienia ewakuacji z zagrożonych stref oraz usprawnienia akcji gaśniczo-ratowniczych. Do oddzieleń przeciwpożarowych zalicza się: bramy i kurtyny ppoż., a także drzwi, okna oraz ścianki działowe przeciwpożarowe.

Ściany przeciwpożarowe jako przegrody ppoż.

Ściany przeciwpożarowe to jedno z fundamentalnych oddzieleń przeciwpożarowych stosowanych w chronionych obiektach. Konstrukcja ścianek działowych przeciwpożarowych opiera się zwykle na profilach stalowych, aluminiowych lub drewnianych. Na rynku spotkać możemy ścianki szklane przeciwpożarowe, a także aluminiowe o klasach odporności: EI 15, EI 30, EI 60 i EI 120, a także E 30, E 60 i E 120.

Litera „E” oznacza szczelność ogniową, natomiast litera „I” określa izolacyjność ogniową. Liczba reprezentuje ilość minut, przez które oddzielenia przeciwpożarowe są w stanie tworzyć skuteczną zaporę przeciwogniową.

Najpopularniejszymi na terenie Bydgoszczy, Poznania, Torunia i woj. pomorskiego są eleganckie bezszprosowe ścianki przeciwpożarowe wykonane ze szkła ognioodpornego oraz łączone silikonem przeciwpożarowym. Konstrukcje te znajdują zastosowanie w przestrzeniach biurowych, obiektach zabytkowych, a także jako przegrody ppoż. stosowane na klatkach schodowych.

Przeciwpożarowe klapy odcinające dopływ powietrza – czym są, po co się je stosuje i jak dobiera?

Klapy przeciwpożarowe (klapy dymowe) również pełnią funkcję przegród przeciwpożarowych. Ich nadrzędnym zadaniem jest odcięcie dopływu powietrza do strefy pożarowej, co umożliwia stłumienie pożaru oraz zapobieganie rozprzestrzeniania się ognia. Ich zadaniem jest także zabezpieczenie przed przedostawaniem się szkodliwych gazów, dymów i wysokiej temperatury przez przewody wentylacyjne w obiekcie. Przeciwpożarowe klapy odcinające montuje się w instalacji wentylacyjnej, w miejscach łączenia stropu i ścian. Mogą być one wyposażone w sterowanie elektryczne, ręczne lub w sterowanie pneumatyczne.

Klapy również kategoryzowane są wedle szczelności ogniowej i izolacyjności ogniowej. Najpopularniejszymi klapami montowanymi na terenie: Bydgoszczy, Torunia, Poznania, Gdyni i Gdańska są: klapy przeciwpożarowe EI 240, EIS 120 i EI 60 – literka „S” określa ograniczenie rozprzestrzeniania się dymu.

Istnieje kilka sposobów klasyfikacji klap ppoż. Jednym z najważniejszych jest rodzaj napędu klap. Wedle tego kryterium dzielimy je na: klapy z mechanizmem spustowym elektromagnetycznym oraz klapy z wyzwalaczem termicznym (ampułkowym lub topikowym).

Klapa przeciwpożarowa powinna być dobierana zależnie od typu, przeznaczenia i potrzeb obiektu budowlanego. Klapy powinny być dopasowane pod względem wymiarów, konstrukcji, mechanizmów kontroli, odporności ogniowej, a także spełniać najważniejsze normy, tj.: PN-EN15650, PN-EN1366-2, PN-EN13501-3.

Systemy doświetlania, świetliki dachowe i pasma świetlne

Świetliki dachowe oraz pasma świetlne to skuteczny sposób doświetlania światłem naturalnym wielkopowierzchniowych obiektów przemysłowych, hal magazynowych i produkcyjnych, centrów logistycznych, czy zakładów pracy.

Pasma świetlne są w stanie znacznie obniżyć koszty związane ze sztucznym oświetleniem wielkopowierzchniowych obiektów przemysłowych, a także zapewnić odpowiednią widoczność i komfort w strefach pracowniczych. Pasma świetlne tworzone są przez ciąg świetlny oświetlający w sposób liniowy hale. Zalicza się do nich takie pasma świetlne dachowe, jak:

  • pasma świetlne łukowe,
  • pasma świetlne piramidowe,
  • pasma świetlne kopułowe,
  • pasma świetlne szedowe.

Poza tym za doświetlanie wielkopowierzchniowych obiektów przemysłowych odpowiadają również punktowe świetliki dachowe: trapezowe, kalenicowe, czy kopułkowe.

Zarówno pasma świetlne, jak i świetliki dachowe mogą być montowane w kalenicy dachu lub przecinać kalenicę. Zwykle wykonywane są one z giętych ocynkowanych blach i systemowych profili aluminiowych. Wypełnienie pasm świetlnych i świetlików wykonywane jest zwykle z poliwęglanu komorowego o różnych barwach i grubościach.

Klapy ppoż., ścianki przeciwpożarowe i pasma świetlne (Bydgoszcz, Toruń, Poznań, Gdynia i Gdańsk) – zachęcamy do skorzystania z naszej oferty

Zachęcamy Państwa do skorzystania z bogatej i kompleksowej oferty firmy Telearm. Istniejemy na rynku od ponad 30 lat, dostarczając na terenie woj. pomorskiego i kujawsko-pomorskiego precyzyjnie dopasowane rozwiązania przeciwpożarowe firmom, instytucjom, organizacjom i obiektom użytku publicznego.

Nasi pracownicy zawsze służą fachową poradą oraz wsparciem na każdym etapie współpracy. Zapraszamy do wysłania nam niezobowiązującego zapytania.