Telarm


+48 661 661 011
info@telarm.com.pl

Systemy przeciwpożarowe

Instalacje PPOŻ

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe TELARM świadczy usługi wykonawstwa, montażu, konserwacji, oraz projektowania instalacji przeciwpożarowych, pożarowych, potocznie systemów gaszenia ognia. Firma z siedzibą w Bydgoszczy wyposaża w systemy ppoż obiekty prywatne i publiczne praktycznie w całej Polsce (hale, magazyny, biurowce, szpitale, szkoły, uczelnie, budynki mieszkalne, czy obiekty wojskowe) głównie w województwie Kujawsko-Pomorskim oraz województwach przyściennych.

Ochrona ludzi i zabezpieczenie mienia

Nasze rozwiązania systemów pożarowych zapewniają profesjonalnie zabezpieczenie stref wyznaczonych do ochrony ogniowej. Informacje o zagrożeniu ognia wysyłane są natychmiastowo do centrali budynku. Dzięki temu, że system współgra z systemami wykrywania i sygnalizacji pożaru (SAP), systemami alarmowymi i monitoringu, dźwiękowymi systemami ostrzegawczymi (DSO), systemami oddymiania i przewietrzania, całość zagrożenia ognia zostaje błyskawicznie rozpoznana. Odpowiednie jednostki zostają poinformowane o zaistniałym wydarzeniu w kilka sekund oraz następuje bezpieczna ewakuacja. 80 procent poszkodowanych ginie z powodu zaczadzenia, dlatego tak istotne jest oddymianie dróg ewakuacyjnych, w tym klatek schodowych.   

Zabezpieczenia systemów ppoż obiektów obejmują także elementy wydzieleń, oddzieleń pożarowych takich jak: drzwi i ścianki dymoszczelne, oraz bramy i klapy pożarowe, które zabezpieczają przed rozprzestrzenieniem się ognia oraz wysoką temperaturą w pozostałych strefach pożarowych.

Telewizja przemysłowa i kontrola dostępu

Świadczymy także usługi wykonania systemów telewizji przemysłowej (CCTV), kontroli dostępu (KD), rejestracji czasu pracy, zabezpieczeń zewnętrznych, systemów zintegrowanej ochrony oraz podglądu wizyjnego.

Posiadamy wieloletnie bogate referencje budowlane. Nasze rekomendowane urządzenia i systemy pożarowe są niezawodne, na kilkuletniej gwarancji producentów. Współpracujący z Nami producenci zabezpieczeń od lat należą do czołówki firm z Polski i ze Świata.

Jakość usług ma dla Nas szczególne znaczenie, ponieważ dotyczy obszarów zabezpieczenia bezpieczeństwa takich jak: zagrożenia życia, zdrowia, mienia i środowiska.

Wszystkie instalowane urządzenia przez firmę Telarm posiadają certyfikację Unii Europejskiej.

Często pożary powodowane są przez:

 • zły stan instalacji elektrycznej,
 • niewłaściwa eksploatacja urządzeń elektrycznych,
 • zaprószenie ognia,             
 • podpalenie.

Zadania jakie spełnia instalacja sygnalizacji pożarowej w zabezpieczanym obiekcie:

 • wykrycie pożaru w początkowej fazie rozwoju,
 • powiadomienie służb ochrony obiektu o zaistniałej sytuacji,
 • wyłączenie układów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
 • włączenie urządzeń oddymiających,
 • zamknięcie otworów w ścianach oddzieleń przeciwpożarowych,
 • włączenie instalacji nagłaśniającej powiadamiającej o zagrożeniu,
 • uruchamianie systemów gaśniczych,
 • sterowanie innymi urządzeniami w obiekcie,
 • powiadomienie jednostki straży pożarnej w przypadku monitoringu pożarowego.