Telarm


+48 661 661 011
info@telarm.com.pl

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO)

Dźwiękowy system alarmowy

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO) to jeden z podsystemów zapewniających bezpieczeństwo w budynkach wyposażonych w nowoczesne systemy alarmowe. Dzięki zainstalowaniu dźwiękowego systemu ostrzegawczego w obiekcie możliwe jest szybkie i kompleksowe przekazanie informacji o zagrożeniu pożarowym, a także efektywne kontrolowanie ewakuacji osób przebywających w zagrożonych strefach budynków.

Jak działa system DSO?

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze działają w sposób emisji komunikatów głosowych podczas zagrożeń bezpośrednio z głośników zainstalowanych w kluczowych miejscach budynku. W sytuacjach niezagrażających zdrowiu i życiu osób przebywających w budynkach systemy DSO mogą być wykorzystywane do emisji reklam, muzyki czy zwykłych komunikatów informacyjnych.

Zgodnie z normami PN oraz zaleceniami Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej każdy system dźwiękowego ostrzegania powinien być zaprojektowany w sposób, który uwzględnia:

 • wyposażenie systemu we własną rezerwę zasilania,
 • wyposażenie automatycznych układów autotestujących,
 • redundantne linie głośnikowe oraz redundantną pracę wzmacniaczy systemu,
 • podział instalacji DSO na poszczególne strefy pożarowe.

Gdzie należy stosować dźwiękowy system ostrzegawczy?

Stosowanie systemów DSO regulowane jest przez Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, a także przez rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

MSWiA dopuszcza jedynie takie urządzenia dźwiękowe, które pozytywnie przeszły procedurę badawczą CNBOP, a także uzyskały odpowiedni certyfikat. Sposób projektowania, budowania, montowania i eksploatowania systemów DSO określa norma PN-EN 60840 „Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze”.

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze – zgodnie z powyższymi regulacjami – muszą być instalowane w takich obiektach jak:

 • budynki handlowe i wystawowe,
 • wysokie i wysokościowe budynki użyteczności publicznej,
 • jednokondygnacyjne obiekty budowlane o powierzchni strefy pożarowej większej niż 8000 m2, w których przebywa więcej niż 50 osób niebędących stałymi użytkownikami tych budynków,
 • wielokondygnacyjne obiekty budowlane o powierzchni strefy pożarowej większej niż 5000 m2, w których przebywa ponad 50 osób, które nie są ich stałymi użytkownikami,
 • kina i teatry o ponad 600 miejscach,
 • sale sportowe i widowiskowe o ponad 1500 miejscach,
 • budynki zamieszkania zbiorowego,
 • szpitale, sanatoria i domy opieki o ponad 200 łóżkach w obiekcie,
 • stacje metra, koleje podziemne i dworce.

Z jakich komponentów składają się dźwiękowe systemy ostrzegawcze?

W skład każdego ukłaadu DSO wchodzi: zasilacz, centralka (CDSO) oraz linie głośnikowe wraz z modułami kontroli linii i  głośnikami. Poza tym układy dźwiękowego systemu ostrzegania mogą być wyposażone w konsolę z mikrofonem umożliwiającym nadawanie komunikatów głosowych. Akcesoryjne wyposażenie systemów DSO zależy przede wszystkim od miejsca ich zainstalowania oraz od planowanych zastosowań.