Telarm


+48 661 661 011
info@telarm.com.pl

Drzwi i Bramy Przeciwpożarowe

Drzwi i bramy przeciwpożarowe instalowane na terenie Bydgoszczy, Torunia, Poznania, Gdańska i Gdyni

Skuteczna ochrona przeciwpożarowa wymaga zastosowania odpowiednio dopasowanych drzwi i bram przeciwpożarowych. Bramy oraz drzwi są elementem czynnej ochrony ppoż. obiektu budowlanego. Firma Telarm od ponad 20 lat instaluje drzwi oraz bramy ppoż. w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach na terenie: Bydgoszczy, Torunia, Poznania, Gdańska i Gdyni. Zachęcamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą.

Czym są i do czego służą drzwi przeciwpożarowe?

Drzwi przeciwogniowe służą do odgradzania między sobą stref pożarowych. Stosuje się je głównie w obiektach użyteczności publicznej: restauracjach, hotelach, szpitalach, biurach, urzędach, a także w wybranych strefach pożarowych hal, magazynów i obiektów przemysłowych.

Ze względu na rosnącą świadomością dotyczącą ochrony przeciwpożarowej i zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa w budynku jednoskrzydłowe drzwi ppoż. coraz częściej montowane są również w prywatnych domach i mieszkaniach. Zapewniają one elegancki design połączony ze skuteczną ochroną przeciwpożarową.

Rodzaje drzwi przeciwpożarowych

Drzwi ppoż. dostępne są w wielu klasach odporności ogniowej, która określa ich szczelność i izolację ogniową. Na rynku spotkać można głównie:

  • drzwi przeciwpożarowe EI 30,
  • drzwi przeciwpożarowe EI 60,
  • drzwi przeciwpożarowe EI 120.

Litera „E” określa szczelność ogniową, która zależna jest od materiałów, z których wykonano drzwi oraz czasu, w jakim drzwi wytrzymają wysokie temperatury i działanie na nie otwartego ognia. Litera „I” reprezentuje izolacyjność ogniową, czyli odporność materiałów drzwi na nagrzewanie się. Liczby „30”, „60” i „120” określają ilość minut, przez ile drzwi będą w stanie stworzyć skuteczną zaporę przeciwogniową.

Parametry drzwi ppoż. różnią się w zależności od użytych do ich produkcji materiałów. Na terenie Bydgoszczy, Torunia, Poznania, Gdańska i Gdyni montujemy zwykle:

  • drzwi ppoż. z klatką wentylacyjną,
  • drzwi aluminiowe przeciwpożarowe,
  • drzwi przeciwpożarowe dymoszczelne.

Każde drzwi przeciwogniowe powinny być wyposażone w metalową ościeżnicę, uszczelkę pęczniejącą i uszczelkę przemysłową, które odpowiadają za zapewnienie odpowiedniej dymoszczelności drzwi i odcinanie dopływu powietrza do chronionej strefy.

Czym są i jak działają bramy przeciwpożarowe?

Bramy przeciwpożarowe również wykorzystywane są do grodzenia przejść pomiędzy strefami pożarowymi, z tą różnią, że wykorzystywane są one głównie w obiektach przemysłowych, magazynowych i halach produkcyjnych. Dlatego też nazywane są również bramami przemysłowymi. Poza tym bramy przeciwpożarowe stosowane są na kondygnacjach technicznych różnorodnych obiektów, w pomieszczeniach magazynowych, szpitalach oraz innych obiektach dysponujących dużymi przestrzeniami, które wymagają ochrony przeciwpożarowej.

Bramy ppoż. mogą być otwierane za pomocą napędu elektrycznego lub ręcznie. Spośród najpopularniejszych rozwiązań możemy wyróżnić bramy przeciwpożarowe przesuwne oraz bramy przeciwpożarowe rolowane.

Bramy przemysłowe również dostępne są w klasach odporności ogniowej EI 30, EI 60 i EI 120. Wszystkie elementy bram wykonywane są ze stali. Wyjątek stanowią bramy kurtynowe, w których płaszcz bramy realizowany jest z wykorzystaniem tkaniny szklanej.

Korzyści ze stosowania bram i drzwi przemysłowych

Bramy oraz drzwi ogniochronne są skuteczną fizyczną barierą przed rozprzestrzenianiem się ognia pomiędzy strefami ogniowymi. Stosując je w obiekcie, możliwe jest:

  • znaczące ograniczenie strat poprzez szczelne odgrodzenie stref pożarowych,
  • odcięcie dostępu powietrza do strefy, a tym samym zdławienie ognia w strefie pożarowej,
  •  wydajne ewakuowanie osób z budynku za pomocą dróg ewakuacyjnych,
  •  sprawne powiadomienie o zagrożeniu pożarowym.

Wymiary bram przeciwpożarowych

Jednym z podstawowych ograniczeń nakładanych na bramy ppoż. są ich wymiary. Maksymalne wymiary bram rozwieranych dwuskrzydłowych wynoszą 450 x 500 cm, bram segmentowych 1500 x 800 cm, bram kurtynowych 3500 x 800 cm, a rolowanych 500 x 500 cm. Bramy opuszczane oraz przesuwne jedno- i wieloskrzydłowe nie są ograniczone pod względem wymiarów.

Litera prawa a bramy i drzwi przeciwpożarowe

Specyfikę ochrony ppoż. oraz warunki techniczne, jakie muszą spełniać elementy tej ochrony, regulują trzy dokumenty prawne. Pierwszym z nich jest Ustawa o Prawie budowlanym, która określa, że obiekty budowlane muszą być projektowane oraz budowane zgodnie z aktualną wiedzą i zachowując bezpieczeństwo przeciwpożarowe.

Drugim dokumentem, który precyzuje te warunki, jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku z późniejszymi zmianami, które reguluje warunki techniczne, jakim odpowiadają budynki oraz ich lokalizacja. Dokument ten precyzyjnie określa bezpieczeństwo ogniowe obiektów budowlanych, specyfikę stref pożarowych oraz dróg ewakuacyjnych.

Ostatnim kluczowym zapisem prawnym jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 roku z późniejszymi zmianami, które warunkuje ochronę przeciwpożarową obiektów budowlanych zgodnie z normami i zapisami unijnymi.

Drzwi i bramy przeciwpożarowe (Bydgoszcz, Toruń, Poznań, Gdynia i Gdańsk) – zachęcamy do skorzystania z naszej oferty

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą oraz do kontakru z pracownikami firmy Telarm. Służymy fachowym doradztwem oraz wsparciem na każdym etapie współpracy. Dostarczamy i integrujemy sprawdzone rozwiązania precyzyjnie dopasowane do Państwa potrzeb oraz specyfiki obiektu.