Telarm


+48 661 661 011
info@telarm.com.pl

Sieci elektryczne i światłowodowe

Sieci elektryczne i światłowodowe – Bydgoszcz i Toruń

Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie obiektów mieszkalnych, przemysłowych czy użyteczności publicznej bez odpowiednio zaprojektowanej oraz wykonanej sieci elektrycznej oraz instalacji teletechnicznych.

Firma Telarm od ponad 20 lat realizuje usługi, w których skład wchodzi projektowanie sieci elektrycznych o dowolnych układach, a także ich kompleksowe wykonawstwo. W skład naszej oferty wchodzą również inne instalacje teletechniczne – m.in. sieci światłowodowe. Nasze usługi świadczymy głównie na terenie Bydgoszczy i Torunia oraz w innych miejscowościach województwa kujawsko-pomorskiego oraz przyległych regionach.

Instalacje elektryczne w Bydgoszczy i Toruniu

Instalacje elektryczne i elektroenergetyczne klasyfikuje się przede wszystkim na podstawie rodzaju zasilanych odbiorników oraz miejsca ich występowania. Na tej podstawie możemy wyróżnić instalacje:

 • oświetleniowe, stanowiące instalacje niskoprądowe, które służą do zasilania źródeł światła, gniazd wtyczkowych czy urządzeń grzejnych lub podgrzewczy wody o niewielkich poborach mocy,
 • siłowe, które zasilają urządzenia o dużym poborze mocy – np. silniki, przemysłowe maszyny, urządzenia grzejne o dużej mocy czy inne odbiorniki przemysłowe.
 • Instalacje elektroenergetyczne możemy podzielić także na miejsce ich występowania. Telarm oferuje realizację sieci elektrycznych:
 • przemysłowych – w magazynach, fabrykach, zakładach przemysłowych czy wytwórczych,
 • nieprzemysłowych – w budownictwie ogólnym, w obiektach użyteczności publicznej i w obiektach mieszkalnych.

Oferujemy wykonawstwo sieci średniego i niskiego napięcia. Projektowanie linii i sieci elektrycznych wraz z ich kompleksowym wykonawstwem realizujemy dla dużych firm i przedsiębiorstw, a także w formie konsorcjum z firmami budowlanymi i deweloperami dla osiedli domków jednorodzinnych powstających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, a zwłaszcza Bydgoszczy i Torunia.

Telarm realizuje również roboty budowlane związane z wykonawstwem instalacji elektrycznych dla: urzędów, szpitali, szkół, uniwersytetów, obiektów kulturalnych oraz innych obiektów publicznych, jak również dla obiektów z całego sektora przemysłowego. Poza wykonawstwem świadczymy również usługi konserwacji sieci. W ramach naszych usług oferujemy modernizacje oraz pomiary instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

Sieci niskiego napięcia, ich układy sieciowe oraz podstawy prawne

Sieci niskiego napięcia to najpowszechniej występujące instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych, biurowcach, obiektach użyteczności publicznej czy w zakładach przemysłowych. Zgodnie z normą HD 60364-1:2010 instalacje elektryczne niskiego napięcia rozgraniczane są na trzy układy: TN, TT oraz IT, a także trzy podukłady: TN-C, TN-S i TN-C-S.

Jednym z najważniejszych rozporządzeń regulujących instalacje elektroenergetyczne, jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015, poz. 1422).

Wykonawstwo oraz projektowanie linii elektrycznych – zarówno kablowych, jak i napowietrznych, musi być także realizowane zgodnie z Prawem budowlanym, a dokładniej z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.1994 nr 89, poz. 414 z późn. zm.). Ustawa określa wymagania dotyczące budowy i eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych i piorunochronnych.

Poza tym kluczowe jest również Prawo energetyczne sprecyzowane w Ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 roku (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 z późn. zm.).

Wykonujemy projekty budowlane i wykonawcze sieci elektroenergetycznych i złączy kablowych nN oraz SN, wykorzystując nowoczesne rozwiązania zgodne z aktualnymi normami i prawem budowlanym.

Nowoczesne sieci światłowodowe w Toruniu i Bydgoszczy

Sieci światłowodowe to obecnie kluczowe instalacje teletechniczne realizowane w mieszkalnych i przemysłowych obiektach budowlanych. Sieci komputerowe coraz częściej wykorzystują zalety światłowodów, gwarantując niezwykle szybki transfer oraz stabilność połączenia z siecią.

Oferujemy projektowanie sieci światłowodowych na potrzeby przemysłu i budownictwa mieszkalnego. Tworzymy sieci dostępowe w systemach FTTD/FTTH oraz sieci szkieletowe LAN/MAN. W swoich realizacjach wykorzystujemy wyłącznie najnowocześniejsze i zapewniające najlepsze parametry techniczne światłowody jednomodowe i wielomodowe.

W ramach naszych usług mogą liczyć Państwo na:

 • kompleksowe projektowanie linii światłowodowych,
 • uzyskanie niezbędnych pozwoleń budowlanych,
 • budowę sieci dostępowych, magistralnych oraz przyłączy abonenckich,
 • prowadzenie kabli,
 • montaż urządzeń aktywnych i pasywnych,
 • łączenie światłowodów poprzez ich spawanie,
 • nadzór robót telekomunikacyjnych,
 • prekonfigurację sieci.

Sieci światłowodowe wykonujemy głównie w województwie kujawsko-pomorskim,  jednak wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, oferujemy również instalacje światłowodowe na terenie pozostałych miejscowości i województw.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z naszej kompleksowej oferty. Funkcjonujemy na rynku od ponad dwóch dekad, projektując oraz wykonując sieci elektryczne i teletechniczne na terenie Bydgoszczy i Torunia. Zachęcamy do kontaktu z naszymi pracownikami. Z przyjemnością rozwiejemy wszelkie wątpliwości oraz zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązania dostosowane od Państwa potrzeb.