Telarm


+48 661 661 011
info@telarm.com.pl

Sygnalizacja włamania i napadu (SSWiN)

System sygnalizacji włamania i napadu

Systemy sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) to powszechnie stosowane systemy sygnalizacyjne zarówno w obiektach komercyjnych, jak i prywatnych. Zabezpieczenie to chroni obiekt przed wtargnięciem niepowołanych osób, a także przed aktami wandalizmu. Poza tym systemy SSWiN pełnią funkcje sterownicze, dzięki temu ich działanie może być elastycznie dostosowane do potrzeb i preferencji użytkownika oraz specyfiki chronionego obiektu.

Systemy SSWiN mogą być realizowane w technologii przewodowej, jak i bezprzewodowej, a także mogą być wyposażone w funkcję mobilnej kontroli i sterowania systemem z poziomu dedykowanej aplikacji na smartfony lub tablety.

Systemy sygnalizacji włamania i napadu mogą zabezpieczać jedną lub kilka stref obiektu, a także mogą być wykorzystywane do ochrony wnętrza obiektu budowlanego, jak i stref zewnętrznych leżących na otwartym terenie przylegającym do chronionego budynku.

Elementy systemu sygnalizacji włamania i napadu

Systemy sygnalizacji włamania i napadu składają się z urządzeń detekcyjnych, sygnalizacyjnych oraz wykonawczych. Wśród nich najważniejszymi elementami są centrala, czujki oraz moduły sterujące.

Centrala systemu

Centrala systemu SSWiN gromadzi dane zbierane przez czujki, analizuje je i na podstawie przetworzonych informacji steruje pracą elementów sterujących i wykonawczych. Centrala odpowiada także za funkcje alarmowe i powiadamiające. Działanie centrali systemu sygnalizacji włamania i napadu opiera się na uprzedniej konfiguracji sposobu funkcjonowania systemu SSWiN. Centralę systemu dobiera się na podstawie liczby wejść i wyjść, wielkości instalacji, oczekiwanej funkcjonalności, a także na podstawie wymaganego stopnia zabezpieczenia obiektu.

Czujki przeciwpożarowe

Istnieje wiele czujek stosowanych w systemach SSWiN, spośród których najpowszechniejszymi są: czujki podczerwieni, czujki mikrofalowe, kontaktrony, czujki wibracyjne i stłuczenia, czujki PIR oraz czujki dualne.

Aktywne czujki podczerwieni

Czujki podczerwieni mogą być wykorzystywane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektów budowlanych. Ich działanie polega na tworzeniu niewidzialnej bariery podczerwieni między nadajnikiem a odbiornikiem. Naruszenie bariery powoduje załączenie alarmu.

Czujki PIR

Są to pasywne czujki podczerwieni stosowane jako czujki ruchu. Ich działanie sprowadza się do wykrywania zmian promieniowania cieplnego w polu działania czujki. Wykrycie cieplejszych elementów, które wyróżniają się spośród ciepła emitowanego przez tło powoduje pobudzenie czujki.

Czujki mikrofalowe MW

Czujki mikrofalowe wykrywają ruch w pomieszczeniu na podstawie emisji i odbierania fal mikrofalowych. Jeśli dany obiekt naruszy poruszające się fale, wówczas czujka pobudzi system SSWiN. Zaletą czujek MW jest niewrażliwość na zmiany temperaturowe.

Czujki dualne

Czujki dualne łączą dwa rodzaje elementów detekcyjnych – np. detektorów mikrofalowych MW i detektorów podczerwieni PIR. Czujki te pozwalają na precyzyjne wykrywanie zagrożeń oraz zachowują wysoką odporność na powstawanie fałszywych alarmów.

Kontaktrony

Kontaktrony to inaczej czujki magnetyczne; otwarcia, które wykrywają otwarcie okien lub drzwi. W przypadku ich otwarcia następuje zanik pola elektromagnetycznego i załączenie alarmu.

Czujki stłuczeniowe

Czujki stłuczeniowe reagują na emisję akustyczną towarzyszącą zbiciu szkła oraz wykrywają wibracje występujące przy fizycznym naruszaniu obiektu występujące podczas wiercenia, uderzania czy wyważania.

Zalety SSWiN:

- zamknięcie wybranych stref,

- automatyzacja procesu obszaru,

- bezpieczeństwo linii dozorowych,

- współpraca z innymi systemami.