Telarm


+48 661 661 011
info@telarm.com.pl

Projekty PPOŻ

Projekt Przeciwpożarowy

Drobiazgowo i fachowo wykonany projekt budowlano-przeciwpożarowy jest najważniejszym etapem przed podjęciem ostatecznej decyzji inwestycyjno-zabezpieczającej. Projekty pożarowe firmy TELARM od ponad 20 lat charakteryzują się skrupulatnie wykonaną projekcją wszelkich instalacji ppoż, alarmowych, elektrycznych, oraz teletechnicznych.

Eksperci firmy posiadają ugruntowaną wiedzę i wieloletnie doświadczenie w projektowaniu budowlanym. Wszystkie wykonane projekty ppoż są zgodne z obowiązującym prawem budowlanym i pożarowym. Dodatkowo zawiłe rozwiązania są konsultowane z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a także w skrajnych przypadkach z Jednostką Straży Pożarnej. Dla Nas nie ma projektów niemożliwych do realizacji.

Projekty PPOŻ na terenie całej Polski

Projekty wykonujemy dla podmiotów gospodarczych, osób prywatnych, oraz instytucji publicznych z Bydgoszczy, Torunia, Gniezna, Włocławka, Poznania, Gdańska, Gdyni, Warszawy.

W myśl prawa budowlanego projekt budowlany instalacji sygnalizacji pożaru powinien być projektem architektoniczno-budowlanym (wstępnym) oraz tak zwanym projektem wykonawczym (technicznym) składający się z opisu technicznego i rysunków.

W obiektach wykorzystujemy wyłącznie urządzenia, osprzęt, przyrządy i elementy, które mają dokumentację oraz są dopuszczone do stosowania w ochronie przeciwpożarowej w Unii Europejskiej.

Zakres ochrony obiektu:

Ochrona lokalna jest to co najmniej jedna pełna strefa pożarowa, gdzie pomieszczenia wydzielono pożarowo.

Ochrona częściowa:

System sygnalizacji pożarowej powinien nadzorować takie przestrzenie jak:

  • szyby i kanały kablowe,
  • szyby dźwigowe, transportowe, transmisyjne, instalacyjne, oświetleniowe
  • urządzenia wentylacyjne, klimatyzacyjne,
  • komory, kabiny, korytarze,
  • przestrzenie międzystropowe,
  • zadaszone rampy załadunkowe na otwartej przestrzeni.

Ochrona całkowita:

Obejmuje wszystkie pomieszczenia, ciągi komunikacyjne i technologiczne, kanały klimatyzacyjne, wentylacyjne i instalacyjne, które należy objąć ochroną wykrywaniu pożaru. W ochronie całkowitej można odstąpić od nadzorowania pomieszczeń i przestrzeni o bardzo małym zagrożeniu pożarowym. Wydzielonymi liniami dozorowymi nadzorujemy przestrzenie między-podłogowe i między-stropowe. Przy projektowaniu i wyboru czujek należy wziąć pod uwagę wpływ wysokości pomieszczenia, temperatury otoczenia, podmuchów powietrza, wibracji, wilgotności powietrza, wpływ dymy, oraz promieniowania optycznego.