Telarm


+48 661 661 011
info@telarm.com.pl

Permissions

  1. Koncesja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie usług ochrony mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego
  2. Zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki w zakresie: instalowania, konserwacji oraz kontroli szczelności izotopowych czujek dymu.
  3. Autoryzacje Zakładu Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia TECHOM w zakresie:

projektowania systemów alarmowych do klasy SA-4

instalowania systemów alarmowych

  1. Uprawnienia elektryczne w zakresie eksploatacji urzadzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru
  2. Uprawnienia elektryczne w zakresie eksploatacji urzadzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji
  3. Legitymacje kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego.