Telarm


+48 661 661 011
info@telarm.com.pl

Telarm

Uprawnienia

  1. Koncesja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie usług ochrony mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego
  2. Zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki w zakresie: instalowania, konserwacji oraz kontroli szczelności izotopowych czujek dymu.
  3. Autoryzacje Zakładu Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia TECHOM w zakresie:

projektowania systemów alarmowych do klasy SA-4

instalowania systemów alarmowych

  1. Uprawnienia elektryczne w zakresie eksploatacji urzadzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru
  2. Uprawnienia elektryczne w zakresie eksploatacji urzadzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji
  3. Legitymacje kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego.
  4. Pion Ochrony Informacji Niejawnych, w tym utworzona Kancelaria Tajna, spełniająca wymogi ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz zatrudniony Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, przeszkolony przez Służby Ochrony Państwa
  5. Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego trzeciego stopnia klauzula "tajne"
  6. Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia klauzula "poufne"
  7. Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego trzeciego stopnia UE/NATO Secret.
  8. Poświadczenia bezpieczeństwa osobowego dla Pracowników