Telarm


+48 661 661 011
info@telarm.com.pl

Telarm Telarm

Sygnalizacja włamania i napadu (SSWiN)

System sygnalizacji włamania i napadu

System sygnalizacji włamania i napadu, w skrótcie zwany SSWiN jest grupą urządzeń zabezpieczającą budynki przed włamaniem. SSWiN w razie zaistniałego włamania wzbudza czujki, które automatycznie i błyskawicznie powodują sygnał alarmowy. W takich systemach zastosowanie mają czujki ruchowe (PIR) oraz kontaktrony magnetyczne stosowane na drzwiach, oknach, oraz bramach. Sygnalizacja włamania i napadu jest uzbrajana i rozbrajana przez wystukanie określonego z góry ustalonego kodu użytkownika na klawiaturze często umieszczonej przy wejściu do obiektu.

W obiektach o zwiększonym bezpieczeństwie zastosowanie może mieć dodatkowy element systemu, to jest, system antynapadowy.

Od lat projektujemy, instalujemy i rozbudowujemy systemy sygnalizacji włamania i napadu. Zainstalujemy w profesjonalne i bezpieczne urządzenia SSWiN w każdym budynku i obiekcie.

Zalety SSWiN:

- zamknięcie wybranych stref

- automatyzacja procesu obszaru

- bezpieczeństwo linii dozorowych

- współpraca z innymi systemami