Telarm


+48 661 661 011
info@telarm.com.pl

Telarm Telarm

Systemy wykrywania i sygnalizacji pożaru (SAP)

System wykrywania i sygnalizacji pożaru SAP

System wykrywania i sygnalizacji pożaru, zwany także systemem alarmu pożaru (SAP), lub systemem sygnalizacji pożaru (SSP) chroni mienie i ludzi przed zagrożeniem pożarowym. Prawidłowo funkcjonujący system przeciwpożarowy zabezpiecza obiekt przed pożarem w początkowej fazie, przed zainicjowaniem się ognia, inicjuje alarm przeciwpożarowy oraz automatycznie powiadamia odpowiednią jednostkę straży pożarnej. System przeciwpożarowy składa się z centrali sterującej urządzeniami gaszenia, detektorów dymu i ognia.

Oferujemy:

- projekt wykonawczy,

- współpracę z rzeczoznawcą ppoż,

- kompleksowe wykonawstwo systemu przeciwpożarowego,

- konserwację i serwis,

- montaż urządzeń posiadających niezbędne certyfikaty ppoż.

Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA dotyczącej ochrony przeciwpożarowej budynków i obiektów budowlanych, wymagana jest w budynkach w użyteczności publicznej, dworcach, bankach, szkołach, bibliotekach, muzeach, szpitalach, budynkach jednokondygnacyjnych o powierzchniach powyżej 5000 m2, wielokondygnacyjnych o powierzchniach powyżej 1500 m2, handlowych, teatrach, kinach, salach widowiskowych, oraz wielu innych.